Golfkärlek

Förra året böjade både jag och Jocke spela golf tillsammans. Detta är något vi gör tillsammans. Är så glad och tacksam att vi hittade kärleken för golf och där äve kan stärka vårt förhållande. Viktigt att göra saker tillsammans. vi har så mycket på eget håll.

Spelet

Att spela en golfrunda innebär att man ska ta sig från punkt A (Tee) till punkt B (Fairway) och vidare till punkt C (Green). Vid Tee gör man ett utslag, på Fairway görs ett eller flera transportslag och på Green puttar man.

Bana

En golfbana består generellt sett av 18 hål (även 9-hålsbanor börjar bli vanliga). Varje hål har olika längd, där ett par 3-hål räknas som det kortaste och ett par 5-hål som det längsta.

Fairway

Den delen av banan som är placerad mellan Tee och Green. Fairway består av mycket kort gräs som gör det enkelt för bollen att transportera sig. Korta banor kan ha en väldigt kort Fairway, ibland ingen alls.

Green

När man slagit ut och transporterat sig över Fairway hamnar man till slut på Green. Det är där hålet med flaggan finns, det hål man slutligen ska putta ner bollen i.

Ruff

Runtom de flesta golfbanor finns det områden med oklippt gräs. Den kallas för ruff eftersom den är ojämn och därmed svårspelad (jmfr med engelskans ”rough”). Riktigt svåra golfbanor kan ha en en smal Fairway, vilket gör att bollen lätt hamnar i ruffen.

Sandbunker

Någonstans längs Fairway, inte sällan nära Green, brukar det finnas hinder i form av vatten eller sand. En s.k. sandbunker är ett nedsänkt parti fyllt med finkornig sand, vilket gör det mycket svårt att slå bollen därifrån. Oftast krävs en högt slagen boll för att hamna på Fairway eller Green.

Handicap

Alla golfspelare spelar enligt ett individuellt handicap. När man just har tagit Grönt Kort börjar man på handicap 54. Det innebär 54 extraslag (på en 18-hålsbana). Har man haft ett längre uppehåll ifrån golfen börjar man på det handicap man hade när man slutade.

Golfetikett

Golfvett (eller golfetikett) handlar främst om säkerhet, etik och moral men också om hänsyn, speltempo, banvård etcetera. Alla spelare omfattas av golfetikett och bör hjälpas åt för att bidra till en bra bana och god stämning.

Grönt Kort

Alla som spelar golf ska ha ett Grönt Kort, som är en form av ”körkort” som innebär att spelaren har kunskap om generella regler, specifika termer, golfetikett, olika slag, olika spelformer etcetera.

Spelformer

Golf innebär många olika spelformer, både individuella och i lag. De vanligaste spelformerna är match och slagspel.

Matchspel

Man tävlar mot en motspelare och vinnaren är den som vinner flest hål.

Slagspel

Varje slag räknas och vinnaren är alltså den som får minst antal slag.

Driver

En klubba som används för utslag från Tee

Fairwayklubbor

Klubbor som används för transportslag på Fairway

Järnklubbor

Klubbor som används vid inspel mot Green

Putter

Klubba som används för att putta bollen på Green (ner i hålet med flaggan)

Leave a comment

Your email address will not be published.


*